aktuality

Na částečnou kompenzaci mzdových nákladů na náhrady mezd v rámci programu Antivirus mají nárok zaměstnavatelé, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty a jejichž hospodářská činnost je, byla nebo bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19.

„Ošetřovné“ je dotací pro OSVČ poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má za cíl kompenzovat ztrátu příjmů způsobenou nemožností podnikat v důsledku ochranných opatření proti šíření infekce COVID-19.

Zaměstnavatelé budou moci využít podporu státu v souvislosti s aktuální situací, již na počátku dubna!

Jako jedno z hlavních opatření vlády, které cíli na zmírnění dopadů přijatých krizových opatření v hospodářské oblasti, je i kompenzace vyplacených prostředků zaměstnancům nacházejícím se v karanténě (překážka v práci na straně zaměstnance) či zaměstnancům firem, které mají přerušený provoz z důvodu vládního nařízení (překážka v práci na straně zaměstnavatele). O tuto bude možné žádat již v dubnu, a to za uběhnuvší březnové období.

V souvislosti se vzniklou situací a vyhlášeným stavem nouze ve vazbě na šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice vláda neustále přijímá nová opatření, která si kladou za cíl pomoci podnikům či drobným živnostníkům nejoptimálněji překlenout tento nepříznivý stav. Dovolte nám informovat Vás o posledním vývoji těchto opatření.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice jsme na všech našich pobočkách přijali opatření, která cílí na snížení rizika rozšíření COVID-19. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto prosíme naše ctěné klienty, aby komunikaci s našimi kolegy přesunuli do elektronické podoby a pokud to není nevyhnutné, vyloučili také osobní schůzky. Nadále jsme Vám ale plně k dispozici zejména formou telefonické a e-mailové komunikace. Věříme, že preventivními opatřeními přispějeme k ochraně zdraví nás všech a zastavení šíření nákazy.

Dohoda o vině a trestu je způsob jak se dohodnout se státním zástupcem na výši trestu. Aktuálně se plánuje její rozšíření na všechny trestné činy. Lepší dohoda v hrsti než zproštění obžaloby na střeše. Co myslíte?

Dohoda o vině a trestu je relativně novým právním institutem trestního práva, který byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu v roce 2012, jako jeden z dalších způsobů alternativního vyřízení trestní věci. Jedná se o dohodu uzavřenou mezi obviněným a státním zástupcem ještě před tím, než proběhne povětšinou veřejné hlavní líčení před soudem. V dohodě o vině a trestu je možné sjednat mimo jiné výměru trestu, případně jiné sankce a náhradu škody. Sjednanou dohodu o vině a trestu schvaluje soud, přičemž nesmí zasahovat do jejího obsahu.