aktuality

Novela trestního zákoníku a trestního řádu zvyšuje minimální výši škody pro spáchání trestného činu na 10 000 Kč a motivuje k častějšímu ukládání peněžitých trestů, rovněž modifikuje pravidla pro sjednání dohody o vině a trestu.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Cílem novely je přispět k lepšímu work-life balance pro zaměstnance.

Na částečnou kompenzaci mzdových nákladů na náhrady mezd v rámci programu Antivirus mají nárok zaměstnavatelé, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty a jejichž hospodářská činnost je, byla nebo bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19.

„Ošetřovné“ je dotací pro OSVČ poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má za cíl kompenzovat ztrátu příjmů způsobenou nemožností podnikat v důsledku ochranných opatření proti šíření infekce COVID-19.

Zaměstnavatelé budou moci využít podporu státu v souvislosti s aktuální situací, již na počátku dubna!

Jako jedno z hlavních opatření vlády, které cíli na zmírnění dopadů přijatých krizových opatření v hospodářské oblasti, je i kompenzace vyplacených prostředků zaměstnancům nacházejícím se v karanténě (překážka v práci na straně zaměstnance) či zaměstnancům firem, které mají přerušený provoz z důvodu vládního nařízení (překážka v práci na straně zaměstnavatele). O tuto bude možné žádat již v dubnu, a to za uběhnuvší březnové období.

V souvislosti se vzniklou situací a vyhlášeným stavem nouze ve vazbě na šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice vláda neustále přijímá nová opatření, která si kladou za cíl pomoci podnikům či drobným živnostníkům nejoptimálněji překlenout tento nepříznivý stav. Dovolte nám informovat Vás o posledním vývoji těchto opatření.