Aktuality

V souvislosti se vzniklou situací a vyhlášeným stavem nouze ve vazbě na šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice vláda neustále přijímá nová opatření, která si kladou za cíl pomoci podnikům či drobným živnostníkům nejoptimálněji překlenout tento nepříznivý stav. Dovolte nám informovat Vás o posledním vývoji těchto opatření. Více čtěte zde.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury zveřejnilo výzvu k programu COVID–Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém. Podrobnosti najdete zde.

Minulý týden jsme se vydali do Impact Hub Ostrava, kde se probíraly různorodé podnikatelské úspěchy v době korona krize. Mohli jsme si poslechnout, jak se ostatní poprali s tímto těžkým obdobím. Naše advokátka Barbora Patáčiková se v rámci následné diskuze měla možnost vyjádřit k digitalizaci soudnictví a poskytování právních služeb online.

Novela trestního zákoníku a trestního řádu zvyšuje minimální výši škody pro spáchání trestného činu na 10 000 Kč a motivuje k častějšímu ukládání peněžitých trestů, rovněž modifikuje pravidla pro sjednání dohody o vině a trestu.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Cílem novely je přispět k lepšímu work-life balance pro zaměstnance.

Na částečnou kompenzaci mzdových nákladů na náhrady mezd v rámci programu Antivirus mají nárok zaměstnavatelé, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty a jejichž hospodářská činnost je, byla nebo bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19.

„Ošetřovné“ je dotací pro OSVČ poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má za cíl kompenzovat ztrátu příjmů způsobenou nemožností podnikat v důsledku ochranných opatření proti šíření infekce COVID-19.

Zaměstnavatelé budou moci využít podporu státu v souvislosti s aktuální situací, již na počátku dubna! Jako jedno z hlavních opatření vlády, které cíli na zmírnění dopadů přijatých krizových opatření v hospodářské oblasti, je i kompenzace vyplacených prostředků zaměstnancům nacházejícím se v karanténě (překážka v práci na straně zaměstnance) či zaměstnancům firem, které mají přerušený provoz z důvodu vládního nařízení (překážka v práci na straně zaměstnavatele).

V souvislosti se vzniklou situací a vyhlášeným stavem nouze ve vazbě na šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice vláda neustále přijímá nová opatření, která si kladou za cíl pomoci podnikům či drobným živnostníkům nejoptimálněji překlenout tento nepříznivý stav. Dovolte nám informovat Vás o posledním vývoji těchto opatření.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice jsme na všech našich pobočkách přijali opatření, která cílí na snížení rizika rozšíření COVID-19. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto prosíme naše ctěné klienty, aby komunikaci s našimi kolegy přesunuli do elektronické podoby a pokud to není nevyhnutné, vyloučili také osobní schůzky.

Dohoda o vině a trestu je způsob jak se dohodnout se státním zástupcem na výši trestu. Aktuálně se plánuje její rozšíření na všechny trestné činy. Lepší dohoda v hrsti než zproštění obžaloby na střeše. Co myslíte? Dohoda o vině a trestu je relativně novým právním institutem trestního práva, který byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu v roce 2012, jako jeden z dalších způsobů alternativního vyřízení trestní věci.

Stále více lidí nakupuje dárky pro své blízké v internetových obchodech a to mnohdy s velkým předstihem, aby měli zajištěno, že dárek dorazí před Vánoci i přes přetíženost poštovních služeb. Pokud se však takto s předstihem zakoupený dárek bude obdarovanému jevit jako nevhodný, mohou právě v důsledku tohoto předstihu nastat problémy s odstoupením od kupní smlouvy a následným vrácením nevhodného dárku zpět obchodníkovi.

Partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke se zúčastnila diskuzního panelu „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikání bez omezení – Polsko, Česko, Slovensko“), který se uskutečnil v rámci kongresu malých a středních podniků v Katovicích.

Dne 19. října 2019, komerční právník a partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke připravila na pozvání děkana Okresní komory komerčních právníků v Krakově, dr. Marcina Sala-Szczypińského, prezentaci pro účastníky Prezídia Okresní komory komerčních právníků a advokátů Slovenské advokátní komory, mezi kterými byli i JUDr. Andrea Havelková a Mgr. Ján Kutan.

Dne 9. října měl partner společnosti V4 Legal, advokát Miroslav Šperka na pozvání slezské pobočky Národní komory daňových poradců, přednášku na téma „Slovenské daňové právo/české daňové právo“. Prezentace, týkající se českého a slovenského daňového práva, se setkala s velkým zájmem ze strany polských daňových poradců.