Více než rok pracovalo ministerstvo spravedlnosti na návrhu zákona o hromadných žalobách a koncem minulého týdne jej předložilo k připomínkám ostatním ministerstvům, firmám, spotřebitelům a odborné veřejnosti.

Zákon o hromadných žalobách bude účinný dle zveřejněného návrhu od roku 2021, ale s ohledem na četné kritické připomínky odborné veřejnosti je jeho další osud nejistý a lze očekávat podstatné změny v jeho znění.

Zákon o hromadných žalobách předpokládá, že stejné či obdobné nároky se budou projednávat v jednom řízení, a bude o nich v prvním stupni rozhodovat místě příslušný krajský soud. Hromadnou žalobou bude možné uplatňovat nároky vzniklé ze soukromoprávních vztahů. Typickými oblastmi využití budou spotřebitelské spory, spory v oblasti životní prostředí, pracovněprávní spory a spory v oblasti soutěžního práva. Procesní legitimaci k podání hromadné žaloby bude mít člen skupiny, zájmový spolek nebo správce skupiny, kterým bude zvláštní subjekt akreditovaný ministerstvem spravedlnosti.

Strany budou muset být v řízení o hromadných žalobách povinně zastoupeny advokátem; to však nebude platit pro zájmový spolek, který podal hromadnou žalobu požadující zdržení se protiprávního jednání. V případě úspěchu ve věci bude dle zákona o hromadných žalobách žalobci náležet odměna ve výši 20-30 % z přisouzeného plnění.

Na podzim letošního roku má být rovněž schválená evropská verze zákona o hromadných žalobách, která se od českého návrhu liší. Evropská unie by chtěla, aby hromadné žaloby mohly podávat pouze společnosti, které nejsou motivované ziskem. Můžeme tak očekávat, že zákon o hromadných žalobách bude ještě tématem mnoha diskuzí odborné i laické veřejnosti.