Evropský parlament po více než dvouletém procesu schválil reformu autorských práv, týkající se vnitřního digitálního trhu.

Nové pravidla ovlivní služby poskytované platformami jako Youtube, Facebook či Google.

Naopak, poskytovatelé služeb, jako jsou neziskové online encyklopedie (např. Wikipedia), neziskové platformy pro vzdělávací a vědecké archívy, platformy na vývoj a společné využívaní softwarů s otevřeným zdrojovým kódem, elektronická tržiště a cloudové služby mezi podniky a cloudové služby, které uživatelům umožňují nahrát obsah pro své vlastní použití, jsou vyňaté z působnosti této nové směrnice.

Vydavatelům tiskových publikací přiznává směrnice práva spojená s online používáním jejich tiskových publikací poskytovateli služeb informační společnosti. Právě s nimi mají poskytovatelé služeb informační společnosti uzavírat licenční smlouvy, pokud chtějí sdílet autorský obsah vytvořený vydavateli.

Nová směrnice chrání autory i tím, že ustanovuje pravidlo, aby mněli nárok na přiměřenou a proporcionální odměnu. Autoři navíc ve smyslu povinné transparentnosti mají pravidelně dostávat komplexní informace o využívaní svých děl a uměleckých výkonů od stran, kterým udělili licenci.

V případě, že máte zájem se dozvědět, jaké další práva nebo povinnosti přináší nová směrnice, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.