Dne 9. října měl partner společnosti V4 Legal, advokát Miroslav Šperka na pozvání slezské pobočky Národní komory daňových poradců, přednášku na téma „Slovenské daňové právo/české daňové právo“. Prezentace, týkající se českého a slovenského daňového práva, se setkala s velkým zájmem ze strany polských daňových poradců.

Miroslav Šperka, jako odborník ze zkušenostmi v oblasti právního a daňového poradenství pro české, slovenské a taky i polské subjekty, které vykonávají přeshraniční podnikatelskou činnost, nejen seznámil zúčastněné se základními otázkami, týkající se daňového práva sousedních zemí, ale taky upozornil na rozdíly mezi jednotlivými daňovými systémy. Odpověděl na otázky polských daňových poradců ve vztahu k polsko-česko-slovenským záležitostem, se kterými se seznámili buď oni nebo jejich klienti.