Dne 19. října 2019, komerční právník a partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke připravila na pozvání děkana Okresní komory komerčních právníků v Krakově, dr. Marcina Sala-Szczypińského, prezentaci pro účastníky Prezídia Okresní komory komerčních právníků a advokátů Slovenské advokátní komory, mezi kterými byli i JUDr. Andrea Havelková a Mgr. Ján Kutan.

Na prezentaci se účastnili i členové Prezídia Okresní komory komerčních právníků v Krakově. Paulina Szmolke seznámila účastníky se základními otázkami, týkající se polského práva, včetně práva obchodních společností a daňového práva a poukázala na rozdíly mezi polským a slovenským právním řádem. Kromě toho účastníky informovala o specifikách povolání komerčního právníka v Polsku. Celá přednáška byla ve slovenském jazyce.