Partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke se zúčastnila diskuzního panelu „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikání bez omezení – Polsko, Česko, Slovensko“), který se uskutečnil v rámci kongresu malých a středních podniků v Katovicích.

Komerční právník Paulina Szmolke, partner společnosti V4 Legal byla pozvaná na diskuzní panel „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikání bez omezení – Polsko, Česko, Slovensko“), který se uskutečnil v rámci letošního kongresu malých a středních podniků v Katovicích. Během kongresu malých a středních podniků Paulina Szmolke zastupovala polsko-slovenskou obchodní a průmyslovou komoru. Před zahájením diskuze Paulina uvedla prezentaci o činnosti Komory a směrech vývoje polsko-slovenské spolupráce, která byla výchozím bodem pro další debatu. Diskuze během panelu věnovaného polsko-česko-slovenské spolupráci a podmínkám pro rozvoj hospodářských vztahů mezi podnikateli z těchto tří zemí, byla velmi intenzivní a věcná. Účastníci měli velmi mnoho zajímavých poznatků a názorů.