Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Cílem novely je přispět k lepšímu work-life balance pro zaměstnance.

Dne 29. 5. 2020 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh novely zákoníku práce, který mimo jiné nově zakotvuje do českého právního řádu institut sdíleného pracovního místa.

Institut sdíleného pracovního místa by podle návrhu novely zákoníku práce měl umožňovat dvěma či více zaměstnancům rozvržení pracovní doby dle vlastních potřeb a po dohodě se zaměstnavatelem tak, aby bylo pracovní místo v rozsahu jejich úvazku v pracovní době obsazeno vždy alespoň jedním z nich.

Dohoda o sdíleném pracovním místu by měla být dle návrhu novely zákoníku práce podmíněna:

  1. existencí pracovního poměru;
  2. stejným druhem práce žádajících zaměstnanců;
  3. sjednanou kratší pracovní dobou;
  4. souhrn týdenní pracovní doby jednoho pracovního místa nesmí překročit zákonnou týdenní pracovní dobu (s výjimkou zastupování zaměstnanců);
  5. naplněním průměrné týdenní pracovní doby jednotlivým zaměstnancem v nejdéle čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Institut sdíleného pracovního místa ve znění návrhu novely zákoníku práce by měl být ekvivalentem dvou nebo více zkrácených úvazků, jejichž rozsah by souhrnně odpovídal úvazku plnému.

Sdílené pracovní místo vznikne na základě individuální písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou lze uzavřít samostatně nebo již v rámci pracovní smlouvy. Předmětnou dohodu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou.

Dle návrhu novely zákoníku práce by dohodu o sdíleném pracovním místě mělo jít z obou stran vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s 15 denní výpovědní dobou. Obě smluvní strany by měly mít možnost uzavřenou dohodu o sdíleném pracovním místě jednoduše zrušit a vrátit se tak rychle do běžného režimu. Připomínáme však, že vypovězení dohody o sdíleném pracovním místě by dle návrhu nemělo mít vliv na stávající pracovní poměr. V případě vypovězení dohody o sdíleném pracovním místě pouze jedním zaměstnancem se režim sdíleného pracovního místa zachová pro ostatní zaměstnance do konce čtyřtýdenního vyrovnávacího období.

Od schválené poslaneckou sněmovnou novely zákoníku práce si Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje lepší sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců, kteří by jinak neměli právo na zkrácený pracovní úvazek a zároveň vyhovění potřebám zaměstnavatelů v případě, že rozvrh práce neumožňuje vytvořit pracovní místa se zkráceným pracovním úvazkem.