aktuality

Dne 19. října 2019, komerční právník a partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke připravila na pozvání děkana Okresní komory komerčních právníků v Krakově, dr. Marcina Sala-Szczypińského, prezentaci pro účastníky Prezídia Okresní komory komerčních právníků a advokátů Slovenské advokátní komory, mezi kterými byli i JUDr. Andrea Havelková a Mgr. Ján Kutan.

Dne 9. října měl partner společnosti V4 Legal, advokát Miroslav Šperka na pozvání slezské pobočky Národní komory daňových poradců, přednášku na téma „Slovenské daňové právo/české daňové právo“. Prezentace, týkající se českého a slovenského daňového práva, se setkala s velkým zájmem ze strany polských daňových poradců.

V polovině letošního roku se úprava insolvenčního práva dočkala zásadní novelizace. Tzv. oddlužovací novela zmírnila požadavky kladené na návrh na povolení oddlužení, změnila způsoby oddlužení a dala dlužníkům možnost oddlužit se v různých časových režimech. Ze všeho nejvíc však zjednodušila podmínky pro povolení oddlužení a prakticky stanovila, že za určitých podmínek se lze oddlužit bez ohledu na míru uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů. Od. 1.10.2019 pak vešla v účinnost novela, která stanovila podmínky oddlužení i pro případ dětských dluhů.

Partner advokátní kanceláře V4 Legal, advokát Miroslav Šperka, bude na pozvání Slezské Pobočky Národní Komory Daňových Poradců vést školení na téma „Slovenské daňové právo / české daňové právo“.

Na Krolovském zámku v Sandomierzi byla 21. května 2019 zahájena výstava „Od Visegrádu do Visegrádu“.

Evropský parlament po více než dvouletém procesu schválil reformu autorských práv, týkající se vnitřního digitálního trhu.

Nové pravidla ovlivní služby poskytované platformami jako Youtube, Facebook či Google.