aktuality

Zaměstnavatelé budou moci využít podporu státu v souvislosti s aktuální situací, již na počátku dubna!

Jako jedno z hlavních opatření vlády, které cíli na zmírnění dopadů přijatých krizových opatření v hospodářské oblasti, je i kompenzace vyplacených prostředků zaměstnancům nacházejícím se v karanténě (překážka v práci na straně zaměstnance) či zaměstnancům firem, které mají přerušený provoz z důvodu vládního nařízení (překážka v práci na straně zaměstnavatele). O tuto bude možné žádat již v dubnu, a to za uběhnuvší březnové období.

V souvislosti se vzniklou situací a vyhlášeným stavem nouze ve vazbě na šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice vláda neustále přijímá nová opatření, která si kladou za cíl pomoci podnikům či drobným živnostníkům nejoptimálněji překlenout tento nepříznivý stav. Dovolte nám informovat Vás o posledním vývoji těchto opatření.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice jsme na všech našich pobočkách přijali opatření, která cílí na snížení rizika rozšíření COVID-19. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto prosíme naše ctěné klienty, aby komunikaci s našimi kolegy přesunuli do elektronické podoby a pokud to není nevyhnutné, vyloučili také osobní schůzky. Nadále jsme Vám ale plně k dispozici zejména formou telefonické a e-mailové komunikace. Věříme, že preventivními opatřeními přispějeme k ochraně zdraví nás všech a zastavení šíření nákazy.

Dohoda o vině a trestu je způsob jak se dohodnout se státním zástupcem na výši trestu. Aktuálně se plánuje její rozšíření na všechny trestné činy. Lepší dohoda v hrsti než zproštění obžaloby na střeše. Co myslíte?

Dohoda o vině a trestu je relativně novým právním institutem trestního práva, který byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu v roce 2012, jako jeden z dalších způsobů alternativního vyřízení trestní věci. Jedná se o dohodu uzavřenou mezi obviněným a státním zástupcem ještě před tím, než proběhne povětšinou veřejné hlavní líčení před soudem. V dohodě o vině a trestu je možné sjednat mimo jiné výměru trestu, případně jiné sankce a náhradu škody. Sjednanou dohodu o vině a trestu schvaluje soud, přičemž nesmí zasahovat do jejího obsahu.

Stále více lidí nakupuje dárky pro své blízké v internetových obchodech a to mnohdy s velkým předstihem, aby měli zajištěno, že dárek dorazí před Vánoci i přes přetíženost poštovních služeb. Pokud se však takto s předstihem zakoupený dárek bude obdarovanému jevit jako nevhodný, mohou právě v důsledku tohoto předstihu nastat problémy s odstoupením od kupní smlouvy a následným vrácením nevhodného dárku zpět obchodníkovi.

Partner společnosti V4 Legal, Paulina Szmolke se zúčastnila diskuzního panelu „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikání bez omezení – Polsko, Česko, Slovensko“), který se uskutečnil v rámci kongresu malých a středních podniků v Katovicích.