orban v

advokát, partner

+ 36 1 373 07 55

  laszlo.orban@v4legal.hu

Tibor László Orbán je absolventem právnické fakulty na univerzitě Eötvös Lóránd v Budapešti. Pracoval v mezinárodní advokátské kanceláři jako právní asistent a po vykonání advokátských zkoušek si založil svoji vlastní právnickou kancelář. Má také titul inženýra.

László poskytuje klientům poradenství hlavně v oblasti obchodního práva, práva duševního vlastnictví a práva obchodných značek, pracovního práva.

Od roku 2017 je spoluzakladatelem advokátní kanceláře V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda se sídlem v Budapešti.

Jazykové znalosti: maďarština, angličtina, rumunština

László je advokátem zapsaným v Maďarské advokátní komoře.