Farmaceutickým společnostem poskytujeme právní poradenství v oblasti registrace léčiv a zdravotnických pomůcek, regulaci jejich prodeje na trhu, taktéž otázky reklamy léků a podmínek jejich klinických zkoušek.

Ochrana práv pacienta a uplatňování nároků poškozených v případě pochybení při realizaci zdravotnických výkonů jsou nejčastější právní otázky, které řešíme v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. V případě lékařů a zdravotnických pracovníků poskytujeme právní poradenství zaměřené na zhodnocení jejich zodpovědnosti za zdravotnické výkony a též jejich právní zastupování v civilním či trestním řízení před soudy.