Práva duševního vlastnictví zahrnují široký rámec právní ochrany. Zaměřujeme se na přihlašování a ochranu národních i unitárních práv z ochranných známek, patentů, a průmyslových vzorů, ochranu práv autorů, licenční smlouvy, franchising a sponzoring. Taktéž řešíme otázky ochrany dat, doménové jména, softwarové právo a e-commerce. Stejně tak zastupujeme klienty v řízeních před příslušnými vnitrostátními a mezinárodními úřady průmyslového vlastnictví a soudy v souvislosti s uplatňováním a ochranou práv duševního vlastnictví.