V souvislosti s podnikatelskou činností našich klientů zajišťujeme ochranu jejich zájmů a obranu před nekalosoutěžním jednáním. Součástí našich služeb je i poradenství v oblasti regulace hospodářské soutěže při vstupu na trh a taktéž v řízeních před národními protimonopolními úřady v případě oznámení koncentrace či v konáních o přezkoumání zneužití dominantního postavení na trhu.