Naše služby v oblasti správního práva jsou orientované na získávání různých druhů povolení v rámci administrativního řízení a zastupování klientů před jednotlivými správními orgány, zejména městskými a obecními úřady, stavebním úřadem, orgány policejního sboru, a dalšími institucemi. Zároveň zastupujeme klienty v soudních řízeních vedených proti rozhodnutím orgánů veřejné správy, kterými byly dotknuty jejich práva jako účastníků administrativního řízení.