Sloučení či splynutí s jinou společností anebo rozdělení společností na několik entit přináší mnoho právních a daňových otázek. V této souvislosti nabízíme komplexní právní poradenství při přípravě vnitrostátních jako i přeshraničních fúzí a akvizic, právní audity (due diligence), nabídky převzetí, studie a analýzy právních a daňových povinností vyplývajících z národně právní regulaci, jako i vypracování komplexní dokumentace potřebné pro provedení příslušných změn.

Specializujeme se na přeshraniční sloučení mezi entitami působícími v regionu Visegrádské čtyřky.