Naše služby se v případě úpadku společnosti zaměřují na vypracování návrhů na vstup do konkurzního řízení či posouzení vypracovaných restrukturalizačních posudků. Na straně věřitelů zajišťujeme uplatňování jejich pohledávek vůči úpadcům v konkurzním řízení anebo v restrukturalizačním řízení. Máme bohaté zkušenosti s incidenčními řízeními v důsledku popření přihlášené pohledávky konkurzním správcem.