Otázky veřejných zakázek jsou přísně regulovanou oblastí, kde je účast jednotlivých subjektů vázána na splnění specifických podmínek veřejného zadavatele vyplývajících ze zákona a daných druhů veřejných zakázek. Poskytujeme zejména právní poradenství spojené s účastí klientů jako soutěžitelů ve veřejných zakázkách a následně při realizaci veřejných zakázek. Připravujeme též soutěžní podklady pro veřejné zadavatelé.