Otázky veřejných zakázek jsou přísně regulovanou oblastí, kde účast jednotlivých subjektů ve veřejných zakázkách je vázána na splnění specifických podmínek veřejného zadavatele vyplývajících ze zákona a daných druhů veřejných zakázek. Poskytujeme zejména právní poradenství spojené s účastí klientů jako soutěžitelů ve veřejných zakázkách a následně při realizaci veřejných zakázek. Připravujeme též soutěžní podklady pro veřejné zadavatelé při přípravě veřejných zakázek.