V oblasti trestního práva poskytujeme klientům poradenství v případě podezření ze spáchání trestních činů a při ochraně jejich práv jako poškozených trestnými činy, v případě majetkových trestních činů a dopravních nehod. Naší specializací je zastupování klientů v daňových trestních řízeních.