V4 Legal spolupracuje s mnohými zahraničními partnery a advokátními kancelářemi. Významná je spolupráce s prestižní čínskou advokátní kanceláři JOIUS LAW FIRM.

Prostřednictvím sítě mezinárodních kontaktů dokážeme zajistit pro klienta služby prostřednictvím našich spolupracujících partnerů v Německu, Rakousku, Velké Británii, ale i Rumunsku, Bulharsku či na Pobaltí, Ukrajině a v Rusku.
Na akademické půdě spolupracujeme na pravidelné bázi s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Polsko. Naši právníci se účastní přednášek „Školy slovenského práva“ jako lektoři spolu s významnými slovenskými akademiky ze slovenských univerzit. Jako hostující přednášející realizujeme přednášky i na slovenských a českých vysokých školách.

Jako hostující přednášející se zúčastňujeme i setkání národních a regionálních advokátních komor, různých druhů konferencí a realizujeme i různé přednáškové cykly na téma podnikání v sousedních krajinách.

Ve V4 Legal podporujeme a rozvíjíme vlastní publikační činnost našich právníků, zejména ve formě odborných příspěvků na aktuální legislativní témata. Úzce spolupracujeme s odborným portálem Eprávo (SR, ČR) a odborným periodikem Radca prawny (PL) vydávaným Národní komorou právních rádců (KIRP). Naše články uveřejňujeme i na specializovaných mezinárodních právních portálech.

Více informací o událostech, kterých se zúčastňujeme, a o vydaných článcích najdete v sekci Novinky.

joius law firm partner logo skola slovenskeho prava