Právní služby v oblasti bankovního práva jsou zaměřené na otázky regulace finančního trhu v oblasti bankovních produktů, finančního zprostředkování a podnikání na finančním trhu. Taktéž zastupujeme klienty při řešení sporů a zásahů do jejich práv ze strany institucí působících na finančním a bankovních trhu včetně ochrany spotřebitelských práv.