Při korporátní části obchodního práva se naše právní služby zaměřují i na řešení otázek týkajících se závazků podnikatelů. V této souvislosti nabízíme vypracováni různých typů smluv, ať už standardizovaných anebo atypických (inominátních) forem, poradenství při přípravě dokumentů používaných v rámci obchodního styku, jako i poradenství při řešení sporných otázek spojených se vznikem pohledávek a závazků z obchodního styku (vymáhání pohledávek, obrana vůči vzniku závazků).