Naše právní služby jsou orientované na oblast mezinárodního obchodu a mezinárodně-právní ochranu investic. Zaobíráme se však i otázkami soudních sporů v obchodních či rodinných záležitostech na mezinárodní úrovni.

Dopady legislativy Evropské unie posuzujeme podle účinků nařízení a implementace jednotlivých směrnic do vnitrostátního právního pořádku, ale i s ohledem na judikaturu soudního dvora Evropské unie, a to především v oblasti daní, práv duševního vlastnictví či obchodního práva.