• legalizace pobytu cizinců na území Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska
  • právní pomoc a vyřízení všech formalit při podávání žádostí o vydání povolení k přechodnému a trvalému pobytu (zaměstnanecká a modrá karta) na území Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska
  • zastupovaní klientů při vyřizování povolení k pobytu osoby s dlouhodobým pobytem – ES a získaní občanství
  • právní pomoc při získávání povolení k výkonu pracovní činnosti na území Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska
  • zastupování cizinců ve věci týkající se výmazu osobních údajů uvedených v registru obyvatel a v Schengenském informačním systému (SIS)
  • vypracování odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí práva na přechodný nebo trvalý pobyt cizincům v Polsku, Slovensku, České republice a Maďarsku, které budou v řízeních úspěšné
  • zastupování cizinců před soudem
  • právní pomoc zadrženým osobám
  • obhajoba klientů, kteří se nacházejí ve fázi výkonu rozhodnutí: v případě žádostí o odklad výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, podmíněného propuštění a rozhodnutí o změně způsobu výkonu trestu podmíněného odnětí svobody