Dotační program v rámci Výzvy 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Příjemce: V4 Account Ostrava s.r.o.

Partneři: V4 Account Praha s.r.o. / V4 Legal, advokátní kancelář, s.r.o. / V4 Tax, s.r.o.

Název projektu: Proškolením k prosperitě

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0./0.0/19_097/0013874

logo operacni program zamestnanost