Právní zastoupení poskytujeme v řízeních vedených na vnitrostátních jako i rozhodcovských soudech. Naší specializací je civilní sporová agenda v oblasti obchodního, konkurzního, daňového a dopravního práva. V rozsáhlé míře řešíme soudní spory v oblasti vymáháni pohledávek, ochrany osobnosti, spory týkající se úpravy majetkových práv manželů a nezletilých dětí. Taktéž reprezentujeme klienty v trestních věcech v rámci přípravného (vyšetřovacího) řízení a v řízení před soudem.