Tato Pravidla byla vyhotovena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů


Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,

ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem v advokátní kanceláři V4 Legal, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracováváme, a to nejen při poskytovaní právních služeb.

Naše advokátní kancelář se zavazuje neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky. Zároveň se zavazujeme budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti, a to především při poskytování právních služeb našim klientům.

Naše advokátní kancelář postupuje stejně jako v každé oblasti své činnosti i ve vztahu k ochraně osobních údajů s odbornou starostlivostí a koná čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využívá v zájmu našich klientů či jiných subjektů údajů všechny právní prostředky, které považuje za prospěšné. Přitom samozřejmě dbáme na účelnost a hospodárnost poskytovaných právních služeb.

Při zpracování osobních údajů se naše advokátní kancelář řídí primárně Nařízením GDPR, souvisejícími předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, ale také Etickým Kodexem přijatým Českou advokátní komorou (dále jako „ČAK”) a dalšími obecnými předpisy. Naše advokátní kancelář při zpracování Vašich osobních údajů také využívá normy ISO/IEC 27001 a nejnovější legislativní a akademická doporučení.

Zaměstnanci naší advokátní kanceláře, ale i další osoby podílející se na naší činnosti jsou povinny zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při výkonu advokátní činnosti nebo činnosti vykonávané při poskytovaní dalších služeb souvisejících s výkonem advokacie dozvědí.

Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se klientů naší advokátní kanceláře, přičemž jí podléhají také všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vykonávanými naší advokátní kanceláří. Povinnost mlčenlivosti je pro nás opravdu důležitá a považujeme ji za jeden ze základních pilířů poskytování našeho právního poradenství.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 597 822 461, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava.

pdfPravidla zpracovaní osobních údajů