Pracovněprávní vztahy mají v zemích Visegrádské čtyřky poměrně striktní zákonnou regulaci, proto našim klientům pravidelně poskytujeme i právní poradenství při uplatňovaní jejich práv. V případě zaměstnavatelů je to zejména příprava pracovních smluv, pracovních pořádků, nebo systémů odměňování zaměstnanců, ale i přezkoumání jednotlivých pracovních podmínek anebo možnosti ukončení pracovního poměru. Zaměstnance zpravidla zastupujeme v soudních sporech týkajících se neplatného ukončení pracovního poměru anebo nezaplacených peněžních nároků ze strany zaměstnavatelů.

V oblasti sociálního zabezpečení se zpravidla zaměřujeme na právní zastoupení před jednotlivými institucemi při vymáhání nedoplatků a právní poradenství při optimalizaci odvodového zatížení.