V rámci dopravního práva se zaměřujeme na právní poradenství v souvislosti s mezinárodní cestnou nákladní dopravou ve smyslu Dohovoru Dohody CMR. Pro dopravní společnosti jsme schopní zajistit kompletní provozní dokumentaci, ať už to jsou přepravní smlouvy, zasílatelské smlouvy, všeobecné smluvní podmínky přepravy zboží jako i další dokumenty související s realizací dopravy anebo spedicí. Specializujeme se též na uplatňování nároků na náhrady škody v důsledku dopravních nehod a řešení pojistných událostí dopravců včetně vymáháni nároků z pojistných smluv soudní cestou.