V rámci dopravního práva se zaměřujeme na právní poradenství v souvislosti s mezinárodní cestnou nákladní dopravou ve smyslu Dohody CMR. Pro dopravní společnosti jsme schopní zajistit kompletní provozní dokumentaci, ať už to jsou přepravní smlouvy a zasílatelské smlouvy, všeobecné smluvní podmínky přepravy zboží jako i další dokumenty související s realizací dopravy anebo spedicí. Specializujeme se též na uplatňování nároků na náhrady škody v důsledku dopravních nehod a řešení pojistných událostí dopravců včetně vymáháni nároků z pojistných smluv soudní cestou.