dusan stric

advokátní koncipient

+421 904 610 315

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dušan je absolventem magisterského studia Stockholmské univerzity ve Švédsku (LL.M., 2013), doktorského studia z Univerzity Karlovy v České republice (JUDr., 2013) a magisterského studia z Univerzity Komenského na Slovensku (Mgr., 2010). Zároveň absolvoval několik profesionálních vzdělávacích kurzů, mezi jinými na Londýnské škole ekonomie a politických věd (2013) a Univerzitě v Cambridge (2015), obě ve Velké Británii a Durbanské Technické Univerzitě v Jižní Africe (2014).Své pracovní zkušenosti získal:

 • na Slovensku v rámci práce v advokacii participoval na několika nejvýznamnějších Slovenská projektech současnosti v oblasti práva duševního vlastnictví, pokrývající obranu, zdravotnictví, letecký průmysl či zemědělství,
 • ve Švédsku a v České republice jako profesionál v oblasti transferu technologií a práva duševního vlastnictví v oblasti částicové fyziky, včetně jednoho z největších současných projektů výzkumné infrastruktury v Evropě,
 • v Belgii, zastupoval Českou republiku v největším sdružení evropských výzkumných center a univerzit působících v oblasti nízko -uhlíkového energetického výzkumu se sídlem v Bruselu,
 • jako externí patentový analytik pro společnost zabývající se vytvářením profesionálních informačních databází, se sídlem v Bruselu,

Vedle právu duševního vlastnictví, s akcentem na patentové právo a ochranu obchodního tajemství, se Dušan věnuje primárně chemické regulaci, regulaci dovozu a vývozu do a z EU, potravinové regulaci a právním otázkám reklamy.

Významné pracovní zkušenosti:

 • kompletní audity souladu obalů potravin s národními a evropskými právními předpisy, včetně posuzování zdravotních tvrzení a posuzování soutěžno- právních otázek,
 • implementace pravidel pro dovoz ze třetích zemí, včetně analýzy souladu s celním kodexem a zabezpečovaní dodržování shody s národními a evropskými pravidly pro virtuálního výrobce sportovních pomůcek ze Slovenska,
 • nastavování GDPR podmínek pro reklamní kampaně s nadnárodním dopadem,
 • posuzování reklam s nadnárodním přesahem vysílání a spolupodílení se na vyjednávání podmínek, včetně získávání práv duševního vlastnictví,
 • komplexní správa portfolia práv duševního vlastnictví v rámci několika projektů klientů pokrývajícího všechny významné ekonomické regiony světa,
 • nastavování dlouhodobých strategii ochrany práv duševního vlastnictví pro soukromé a veřejné projekty, včetně řešení daňový implikací osvobození příjmů z práv duševního vlastnictví a odpočtů výdajů na vědu a výzkum,
 • založení dvou funkčních kanceláři technologického transferu a nastavení procesů s postupy včetně správy a managementu práv duševního vlastnictví.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk.

Dušan je členem Slovenské advokátní komory.